29 april 2015

Hotel Zwartewater zet de eerste stap naar “Het Groene Hotel”!

De grote tennishal van Hotel Zwartewater in Zwartsluis verdwijnt. Hoteleigenaar de heer Frank heeft een paar maanden geleden de vergunning van de gemeente verkregen om de hal waarin de drie tennisbanen liggen af te breken. Het daaraan vastliggende bowling en partycentrum zal blijven bestaan.

Volgens de heer Frank liggen er aan de afbraak van de tennishal meerdere afwegingen ten grondslag. Om te beginnen is de hal aan renovatie toe. Nieuw tennistapijt bijvoorbeeld. We hebben ons toen de vraag gesteld wat zo'n forse investering vervolgens oplevert. Is het de moeite wel waard? En toen we die rekensom combineerden met het feit dat de hal qua aanzien geen schoonheidsprijs verdient en bovendien de blik vanaf de openbare weg op onze hoofdaccommodatie aan het water belemmert, was het besluit snel genomen.

Op de plek van de tennishal wordt ook niet iets anders teruggebouwd. Frank: "We kunnen de vrijkomende ruimte goed gebruiken voor extra parkeerplaatsen en een aantrekkelijke groene aankleding”.

De werkzaamheden zullen medio mei starten en het demonteren zal een paar weken duren.

Daarna volgt de herinrichting. De hal is verkocht en de herinrichting is gegund aan een bedrijf uit de regio. De bestaande parkeerplaatsen zullen in eerste instantie blijven bestaan en de gasten gaan er weinig tot geen hinder van ondervinden legt Frank uit. Alles gebeurt in verschillende fases.